Cây nhắn gửi: “Ăn bánh ở Cây một lần mà chưa nghiện là lỗi của Mr Cây Bread, nhưng ăn lần 2, lần 3 mà vẫn chưa cuồng Cây thì chắc chắn là lỗi của các cậu rồi!!!” Cây vẫn thế, vẫn luôn gần gũi, đáng yêu từ cái cách ...