Hài Video

Bố mẹ bóc mẽ bài văn của con gái

Màn giới thiệu một ngày làm việc của con gái khiến cả bố lẫn mẹ không nhịn cười nổi vì phi thực tế.


Đăng bởi: Lê Khải

Từ khoá: Bố mẹ bóc mẽ bài văn của con gái

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự