Hài Video

Bò tuân thủ đèn giao thông

Ba con bò dừng khi thấy đèn đỏ và đi khi có đèn xanh.


Đăng bởi: Hạnh Tài

Từ khoá: Bò tuân thủ đèn giao thông

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự