Hài

Cả làng thi nhau bắt cá dưới sông

Đã mắt nhìn những con cá trê khủng được người đàn ông bắt bằng nơm.


Đăng bởi: Xuân Cường Hoàng

Từ khoá: Cả làng thi nhau bắt cá dưới sông

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự