Hài Video

Cần thủ ngồi sập ghế, rửa mặt bằng sữa

Thanh niên số nhọ vừa vị ngã đau lại rơi mất cần câu cá khiến người xung quanh cười sảng.


Đăng bởi: Nguyễn Đình Hoàng

Từ khoá: Cần thủ ngồi sập ghế, rửa mặt bằng sữa

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự