Hài Video

Chồng làm văng cả rổ khi dạy vợ cách vẩy rau

Vẩy hai lần thành công nhưng đến lần thứ ba thì cả rổ rau bay ra ngoài cổng.


Đăng bởi: Hoài'i An'n Lê's

Từ khoá: Chồng làm văng cả rổ khi dạy vợ cách vẩy rau

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự