Hài

Chuột cố chấp kéo dép vào tổ

Dù gia chủ có giằng lại bao nhiêu lần thì chuột con vẫn cố tình tha lôi bằng được chiếc dép.


Đăng bởi: Quỳnh Hương

Từ khoá: Chuột cố chấp kéo dép vào tổ

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự