Hài

Đàn cá vàng 'bế' ngỗng lấy đồ ăn

Nhờ có đàn cá vàng giúp sức mà ngỗng có thể trót lọt lấy đồ ăn trên bờ rồi chia nhau.


Đăng bởi: 1920 Lớp4B

Từ khoá: Đàn cá vàng 'bế' ngỗng lấy đồ ăn

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự