Hài Video

Du khách Mỹ, Bỉ và Lào giao tiếp bằng tiếng Việt

Tình cờ gặp nhau trên đất Lào, cả 3 du khách người Bỉ, Lào và Mỹ đã có màn giao tiếp bằng tiếng Việt vô cùng thuần thục.


Đăng bởi: Vũ Bình

Từ khoá: Du khách Mỹ, Bỉ và Lào giao tiếp bằng tiếng Việt

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự