Hài Video

Gà bay nhảy biến đàn cá sấu thành trò cười

Giữa bày cá sấu đông đúc, háu ăn, gà 'thân thủ phi phàm' có thể thoát thân nhanh khó tin.


Đăng bởi: Tấn Phát

Từ khoá: Gà bay nhảy biến đàn cá sấu thành trò cười

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự