Hài Video

Hậu trường cảnh quay phim 'Avatar'

Các diễn viên phải đeo các thiết bị chằng chịt trên người và dùng diễn xuất để giao tiếp với các con vật mô hình.


Đăng bởi: Thống Đặng

Từ khoá: Hậu trường cảnh quay phim 'Avatar'

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự