Huế Thừa Thiên Huế

Hồ sơ kê khai thuế nộp chậm sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trách nhiệm của người nộp thuế gồm những gì?

Theo điều 17 của luật quản lý thuế thì đối với người nộp thuế sẽ chịu các trách nhiệm bao gồm:

 • Thực hiện đăng ký thuế và sử dụng mã số thuế đúng như quy định của pháp luật
 • Nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền hồ sơ kê khai thuế nộp chậm đầy đủ, đúng thời hạn, địa điểm
 • Kê khai thuế chính xác, đầy đủ và trung thực và nộp hồ sơ kê khai thuế đúng hạn. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của những thông tin trong hồ sơ
 • Chấp hành chế độ thống kê, kế toán, sử dụng hóa đơn, quản lý, chứng từ theo đúng như quy định của luật pháp hiện hành
 • Lập và giao chứng từ, hóa đơn cho người thuê theo đúng chủng loại, số lượng, giá trị khi cho thuê 
 • Kê khai đầy đủ , chính xác, trung thực những sự phát sinh về nghĩa vụ thuế, giao dịch cần phải kê khai thông tin về thuế
 • Chấp hành những thông báo, quyết định, yêu cầu của những cơ quan quản lý thuế, công chức theo quy định của pháp luật

hồ sơ kê khai thuế nộp chậm sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người nộp thuế phải đảm bảo đầy đủ mọi trách nhiệm của mình. Ảnh sưu tầm.

Hồ sơ kê khai thuế lần đầu được quy định ra sao?

Theo khoản 2 điều 31 của Luật Quản Lý Thuế có quy định về người nộp thuế phải là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế. Trong đó hồ sơ đăng ký thuế sẽ gồm có:

 • Tờ khai đăng ký thuế
 • Những loại giấy tờ được yêu cầu có liên quan
 • Bản sao quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc bất kỳ loại giấy tờ nào có giá trị tương đương do chính những cơ quan có thẩm quyền trực tiếp cấp phép và đang trong thời gian hiệu lực

hồ sơ kê khai thuế nộp chậm sẽ bị xử phạt như thế nào?

Quy định về hồ sơ khai thuế lần đầu. Ảnh sưu tầm.

Nộp hồ sơ kê khai thuế thuê nhà chậm sẽ bị phạt thế nào?

Đối với những người nộp hồ sơ kê khai thuế cho thuê nhà chậm hơn so với thời gian quy định thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật như sau:

 • Phạt tiền với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với những chủ nhà nộp hồ sơ khai thuế vượt quá thời gian quy định từ 31 – 60 ngày.
 • Mức phạt tiền từ 8.000.000 đồng – 15.000.000 đồng với những hành vi vi phạm về nộp hồ sơ khai thuế thuê nhà chậm như sau:- Hồ sơ khai thuế nộp chậm hơn so với thời gian quy định từ 61 – 90 ngày- Không nộp hồ sơ kê khai thuế tuy nhiên lại không phát sinh số thuế phải nộp
  – Hồ sơ khai thuế nộp quá thời gian quy định đến 90 ngày
 • Phạt tiền từ 15.000.000 – 25.000.000 đồng đối với những trường hợp hồ sơ khai thuế nộp quá thời hạn trên 90 ngày 

Bên cạnh đó những người cho thuê nhà nếu nộp chậm hồ sơ khai thuế thuê nhà còn phải có những biện pháp khắc phục hậu quả đó chính là nộp đầy đủ số tiền chậm nộp tiền thuế cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên hình thức này chỉ áp dụng đó với những người nộp hồ sơ kê khai thuế chậm dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Như vậy nếu như người cho thuê nhà, căn hộ,… nộp hồ sơ khai thuế chậm thì mức nộp phạt có thể sẽ từ 5.000.000 – 25.00.00 đồng tùy thuộc vào từng trường hợp và thời gian quá hạn của từng người.

Mỹ Vân (Tổng Hợp)

Đăng bởi: Nguyễn Nương

Từ khoá: Hồ sơ kê khai thuế nộp chậm sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất

YOLO! Khám phá các huyện ở Thừa Thiên Huế