Jammu và Kashmir (Kashmir) là một khu vực ở miền bắc Ấn Độ. Nó nằm ở chân đồi phía tây nam của dãy Himalaya với điều kiện tự thiên không mấy thuận lợi. Người dân địa phương gọi đó là “Thiên đường trên trái đất”. Trong bài này tôi sẽ ...