Theo các nguyên tắc của Phong Thủy – hay cách tổ chức không gian truyền thống của người Trung Hoa, việc sử dụng màu sắc cụ thể ở những vị trí nhất định trong nhà có thể giúp gia tăng vận may và sự giàu có của bạn.

Theo các nguyên tắc của Phong Thủy – hay cách tổ chức không gian truyền thống của người Trung Hoa, việc sử dụng màu sắc cụ thể ở những vị trí nhất định trong nhà có thể giúp gia tăng vận may và sự giàu có của bạn.