ALONGWALKER – Phúc Thọ là huyện đồng bằng Bắc Bộ, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 35 km về phía tây, nằm bên bờ hữu ngạn của cả hai con sông: sông Hồng và sông Đáy. Là vùng đất cổ, Phúc Thọ là nơi lưu giữ và bảo ...