Ngoài việc ở các khách sạn Đà Nẵng thông thường, bạn có thể lựa chọn hình thức nghỉ đang rất được quan tâm, đó là hostel hoặc homestay. Đây là điều vô cùng thú vị dành riêng cho bạn (đặc biệt các bạn trẻ) muốn có những trải nghiệm và những ...