ALONGWALKER – Thọ Xuân là một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hoá, Thọ Xuân là vùng đất “địa linh nhân kiệt” có vị thế chiến lược trọng yếu trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đây cũng là huyện có khu ...

Hàng năm, sân bay Thọ Xuân đón tiếp rất nhiều khách du lịch đến tham quan Thanh Hóa và các địa phương khác. Bởi hiện nay, hình thức du lịch kết hợp giữa các tỉnh, thành phố đang trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, với những du khách lần ...