Trong khi mèo tỏ thái độ không thích thì cún vẫn nhây, lao vào dụi vào người, thơm lấy thơm để.